Total Penayangan

Followers

02 April 2009

Renungi, resapi, hayati, dan komunikasikan.

Renungi, resapi, hayati, dan komunikasikan.
Adakah titik temu, antara kenyataan dan harapan.
Hubungkan kenyataan yang menjadi keinginan dengan garis khayal angan sehingga nyatalah bentuk kehidupan ideal yang terencana dan absolut untuk hidup dan kehidupan. Ketika membayangkan dan berimajinasi semua hasrat dan logika kita tercurah guna menyibak masa depan diri dengan bercermin pada masa lalu dan meyikapi masa sekarang ini. Renungi bahwa semua yang ada mempunyai pola, struktur, dan manajemen yang rapi serta ideal. Satu bentuk ideal yang mutlak.
Resapi dan hayati cita rasa kehidupan dan memetik semua makna yang terkandung di dalamnya membuat kita semakin tak pernah mengetahui eksistensi. Memikul masa lalu guna menyosong masa depan gemilang yang dipenuhi rona warna dan hikmat hidup. Pernahkah terlintas dalam benak satu kekhawatiran tatkala semua menjadi tidak berdiri ? manakala itu terjadi jangan kau salahkan suatu usaha dan doa yang tak luput darimu.
Hari ini, ketika gelisah itu datang menghampiri dan berhamburan mengelilingi menelan logika dan melumat akal sehat. Saya bukanlah seorang penulis yang mampu merangkaikan kata-kata bijak dan sumpah serapah namun tanpa disadari atau tidak menyadari bahwa pribadi ini telah menulis dan merangkainya dalam lembaran-lembaran waktu dan lembaran-lembaran jiwa yang pernah bersangkut dan terpaut. Semua ini, apa yang tertuang dalam lembar demi lembar yang tersusun dan teruntai akan dipersembahkan kepadamu!

0 komentar

Post a Comment

home